Skip to main content

PRODUK

Baju hujan Riboot V1 dan V2t ini dijamin kepada pembeli asal untuk bebas daripada kecacatan dalam mutu kerja dan bahan sahaja. Kewajipan pengilang di bawah ini adalah terhad untuk menggantikan produk tersebut semasa tempoh jaminan, dengan syarat produk tersebut dihantar, prabayar, kepada pihaq HQ untuk diperiksa.

Waranti

Waranti tidak meliputi kerosakan peralatan akibat daripada haus, penyalahgunaan, kerosakan dalam transit, kegagalan untuk mengekalkan produk atau kerosakan lain di luar kawalan Windrunner.

Untuk melayakkan diri, baju hujan tersebut mestilah dibeli daripada pengedar yang sah dan mestilah standard penjagaan yang disarankan. Baju hujan mestilah dielakkan basuh menggunakan mesin basuh (cara penjagaan disertakan didalam barang diterima.

Baju Hujan RIboot V1 – Waranti 3 bulan
Baju Hujan Riboot V2- Waranti 3 Bulan

*Polisi ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis.